6-е заседание Бюро Парламентской Ассамблеи ГУАМ в Батуми